Alışveriş sepetinizde ürün yok.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. KONU

Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin Serdem Zeytincilik Uygulama/Site üzerinden türünü/adını, adedini, satış bedelini, teslimat bedelini, ödeme seklini belirlemek suretiyle siparişini verdiği Ürün’ün, Serdem Zeytincilik tarafından Müşteri’ye satışı ve teslimi hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

Sözleşmede büyük harf ile başlayan ifadeler Ön Bilgilendirme Formunda belirlenen anlamı taşımaktadır.

2. SATICI, MÜSTERI VE ÜRÜN’E ILISKIN BILGILER

SATICI BILGILERI

Ünvan: Serdem Zeytincilik

E-posta: info@serdemzeytinyaglari.com

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi:

Teslimat Adresi:

Telefon:

E-posta

FATURA BİLGİLERİ

Adi/Soyadı/Unvanı:

Adres:

Telefon:

E-posta:

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ürün Açıklaması

Adet

Pesin Fiyatı

Satış Bedeli (KDV Dahil)

3. ÜCRETLER VE TAHSİLİ

3.1. Müşteri, sipariş öncesinde Uygulama/Site üzerinden, Ürün satış fiyatı, teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretlere ilişkin olarak bilgilendirilmiştir.

3.2. Kredi kartı ile ödemeyi gerçekleştirmek için, Müşteri’nin, Site/Uygulamaya kayıt olurken kart bilgilerini girmesi gerekmektedir. Uygulama, sipariş esnasında Müşteri’nin kart bilgilerini gizli ve güvenli bir biçimde girmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

3.3. Ürün satış fiyatı, teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler, Müşteri’nin seçtiği kredi kartından, sipariş verildiğinde derhal tahsil edilecektir.

3.4. Herhangi bir nedenle Müşteri tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka/finans kurusu tarafından iptal edilirse, Serdem Zeytincilik, teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.5. Her koşulda Müşteri, Serdem Zeytincilik’e olan borçlarını ifada temerrüde düşmesi halinde, Serdem Zeytincilik’in uğradığı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul eder.

3.6. Müşteri, kredi kartı ile yapılan ödemelerde kredi kartı faiz oranlarının, Müşteri ile banka arasındaki sözleşme kapsamında uygulanacağını kabul eder.

3.7. Kredi kartı ile alınmış Ürün için cayma hakkinin kullanılması veya Ürün’ün başka herhangi bir sebeple iadesi veya siparişin iptal edilmesi durumunda Serdem Zeytincilik, Müşteri’ye nakit para ile ödeme yapamamaktadır. Ürün bedelinin kredi kartına iadesi, ilgili bankanın prosedürlerine göre yapılmaktadır.

4. KULLANIM SARTLARI VE GENEL HÜKÜMLER

4.1. Serdem Zeytincilik, Ön Bilgilendirme Formunda yer alan kendisine ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, Müşteri’yi sahip olduğu tüm haklara ilişkin olarak Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme ile bilgilendirdiğini kabul eder.

4.2. Serdem Zeytincilik, Ürün’ün mevzuata uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Müşteri’ye teslim edilmesinden sorumludur.

4.3. Serdem Zeytincilik, Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşmede ilettiği iletişim bilgileri üzerinden siparişe ilişkin sorularını yanıtlayacaktır. Bu kapsamda Serdem Zeytincilik, Müşteri’nin kimliğini teyit etmeye yarayacak bilgileri, kişisel verilerin islenmesine ilişkin prosedürleri uyarınca talep edebilecektir.

4.4. Uygulamada yer alan, ücretler dahil olmak üzere tüm bilgiler, Serdem Zeytincilik tarafından Uygulama üzerinden değiştirilene kadar geçerlidir.

4.5. Serdem Zeytincilik‘in Uygulamada kullandığı görsel ögeler temsili olabilir. Uygulamada yer alan içerik ve görsel ögelerin tüm telif hakları saklı olup, kısmen veya tamamen kullanılması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden islenmesi yasaktır.

4.6. Müşteri, Uygulamada Ürün’ün temel özellik ve nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimatına ilişkin Ön Bilgilendirme Formunu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve teyit ettiğini kabul eder. Müşteri’nin Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Nokta Market tarafından Müşteri’ye verilmesi gereken adresi, Ürün’e ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını ve teslimata ilişkin diğer bedelleri, ödeme ve teslimat bilgileri de dahil olmak üzere mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul eder.

4.7. Müşteri cayma hakkinin kapsamı ve kullanılma koşullarına ilişkin olarak Ön Bilgilendirme Formunda detaylı olarak bilgilendirilmiştir.

4.8. Müşteri’ye, bir veya birden fazla ürünün bedelini ödemesine yarayan bir hediye çeki tanımlanmış olması halinde, hediye çekinin süresi içinde kullanılmaması veya Müşteri tarafından kullanım koşullarına aykırı ya da suiistimal edecek şekilde kullanılması nedeniyle siparişin iptal edilmesi durumunda, Müşteri hiçbir geri ödeme veya telafi talep edemez.

4.9. Müşteri ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin ayni kişi olmaması ve Ürün’ün, Uygulama üzerinden belirlenen alıcıya tesliminden evvel siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Serdem Zeytincilik, siparişi iptal edebilir.

4.10. Uygulama/Site üzerinden Serdem Zeytincilik’in kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine, elektronik uygulamalara ve/veya başka içeriklere bağlantı verilebilir. Bu bağlantılar Müşteri’ye yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup, Serdem Zeytincilik’in bağlantı verilen içeriğe yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Uygulamadan ulaşılan diğer sitelerde veya uygulamalarda kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları geçerlidir.

5. TESLİMAT

5.1. Müşteri’nin Serdem Zeytincilik’ten saatin almış olduğu Ürün, Uygulama/Site üzerinden belirlediği, Ön Bilgilendirme Formunda açıkça yer alan adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

5.2. Uygulama üzerinden aksi açıkça belirtilmediği takdirde, Ürün’ün teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler Müşteri’ye aittir.

5.3. Ürün’ün teslimatı, Serdem Zeytincilik’in stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirir.

5.4. Herhangi bir nedenle Müşteri tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka/finans kurusu tarafindan iptal edilirse, Nokta Market, teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Herhangi bir sebeple banka/finans kurulusu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka/finans kurusu tarafından Serdem Zeytincilik’e yapılan ödemelere ilişkin Müşteri, Serdem Zeytincilik’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6. MÜŞTERİ’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. Müşteri, Site/Uygulamaya üye olurken verdiği; vergi numarası, vergi dairesi bilgileri ile diğer tüm bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Serdem Zeytincilik’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Serdem Zeytincilik’in ilk bildirimi üzerine derhal tazmin edeceğini taahhüt eder.

6.2. Müşteri, Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli, teslimatı, cayma hakki ve diğer hususlara ilişkin olarak Serdem Zeytincilik tarafından sunulan Ön Bilgilendirme Formunu incelediğini, kendisine mevzuatta öngörülen gerekli tüm bilgilendirmenin yapıldığını ve elektronik ortamda teyit ettiğini beyan eder.

6.3. Müşteri, Site/Uygulama’yı kullanırken mevzuata uygun davranmayı kabul eder. Müşteri, Uygulama’yı hiçbir şekilde kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara uygun olmayan bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının Uygulama’yı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam, virüs, truva ati vb.) işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, tüm hukuki ve cezai yükümlülük münhasıran Müşteri’ye aittir. Ayrıca mevzuat veya Sözleşme’nin ihlali nedeniyle, Serdem Zeytincilik’in Müşteri’ye karşı yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

6.4. Serdem Zeytincilik’in Uygulamada ilan ettiği promosyonları/kampanyaları ve hediye çeklerinin geçerliğini dilediği zaman durdurma, güncelleme veya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Müşteri’nin Uygulama üzerinden vereceği her sipariş öncesinde promosyon/kampanya, hediye çeki kullanım koşullarını incelemesi gerekmektedir.

6.5. Müşteri, aksi Uygulama üzerinden açıkça bildirilmediği takdirde, ayni siparişte birden fazla promosyon, kampanya veya hediye çekinden yararlanamaz.

6.6. Müşteri, Sözleşme konusu Ürünleri teslim almadan önce muayene etmelidir. Tahrip olmuş, ezik, kirik, ambalajı yitilmiş vb. hasarlı ve amipli Ürün’ü teslim alması veya eksik bir Ürüne ilişkin Serdem Zeytincilik’e derhal bildirimde bulunmaması halinde, sorumluluk Müşteri’ye aittir. Aksi takdirde, Müşteri tarafından teslim alınan Ürün’ün hasarsız, eksiksiz, sağlam ve Siparişteki taleplerine uygun olduğu kabul edilecektir.

6.7. Serdem Zeytincilik, kendi belirlediği ve Uygulama üzerinden sipariş verilebilen kapsama alanlarında teslimat yapmaktadır. Uygulama üzerinden sipariş alınabilen bu kapsama alanları haricinde teslimat gerçekleştirilmez. Ürün, Müşteri’nin sipariş verirken bildirdiği adrese teslim edilecektir. Müşteri’nin sonradan adresi değiştirebilmesi mümkün değildir. Müşteri veya belirlediği alıcının teslimat adresinde bulunmaması, Ürün’ü teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda Serdem Zeytincilik, hiçbir sorumluluk kabul etmez, bu durumda Serdem Zeytincilik, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, Müşteri’nin Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün Müşteri’nin kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle Serdem Zeytincilik’e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Müşteri’ye aittir.

7. SORUMLULUK

Serdem Zeytincilik’in, Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşmede yer alan yükümlülüklerinin Mücbir Sebep Halleri veya objektif olarak kendi kusurundan kaynaklanmayan diğer nedenlerle yerine getirilememesi durumunda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8. ILETISIM

Siparişe ilişkin tüm sorular için müşteri hizmetleri ile +numaralı telefon veya info@serdemzeytinyaglari.com e-posta adresi ile irtibata geçilebilir.

9. YETKİLİ YARGILAMA MAKAMLARI

Taraflar, Sözleşmeden doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Müşteri ve Serdem Zeytincilik’in kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda Müşteri’nin ve Serdem Zeytincilik’in bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

Müşteri, Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta Serdem Zeytincilik’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

11. YÜRÜRLÜK

Müşterinin Uygulamada “Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” seçeneğini onaylaması ile Form ve Sözleşme’nin tüm koşulları derhal yürürlüğe girer.